Certifieringsutbildning

  • Home
  • Certifieringsutbildning

Certifieringsutbildning

 

 

Nu kan du bli Certifierad Utbildare i Bygg-SAMBA

Du som har grundläggande branschkunskap inom bygg- och anläggning och arbetar som kompetensutvecklare eller utbildare, som  HR-person eller motsvarande kan nu certifiera dig hos oss för att hålla Bygg-SAMBA utbildningar i egen regi eller som en internutbildning på ditt företag.

 

 

 

 

 

Certifieringsutbildningen är på sammanlagt 3  (2+1) dagar, dvs samma längd som själva Bygg-SAMBA utbildningen. De två första dagarna ägnas åt innehållet och strukturen, vi går igenom kursmaterialet och beskriver våra förslag på grupparbeten.

Den sista och tredje dagen går vi igenom en hemarbetsuppgift, repeterar och återkopplar på materialet och vi vill även se att du tagit till dig pedagogiken. Det hela avslutas med ett kunskapstest som du måste bli godkänd på för att få bli Certifierad Utbildare i Bygg-SAMBA.

När du sedan är Certifierad Utbildare i Bygg-SAMBA får du köpa kursmaterialet till utbildningen från oss för att själv kunna arrangera och hålla egna Bygg-SAMBA utbildningar. Du kan antingen välja att göra dessa utbildningar helt öppna för företag i bygg- och anläggningsbranschen, men du kan också göra dem företagsspecifika och hålla utbildningen som en internutbildning.

Kurshuset hjälper dig att komma igång och svarar på frågor om både det praktiska kring att hålla utbildningar och om kursmaterialet. Utbildarcertifikatet gäller i 5 år från genomgången utbildning och under denna tid kommer du att få komma till oss på en halvdags fördjupning för att kvalitetssäkra att kursinnehållet är aktuellt.

Nästa kurstillfälle: Våren 2019, kontakta oss för mer information

Deltagaravgift: 14.800 kr